slideshow 1

Új szakokkal bővül az egyetem kínálata

A Nyíregyházi Egyetem 2020-ban több szakmai fejlesztést indított el, melyekkel erősíteni kívánja a képzési kínálatát, a kutatási portfólióját erősítve ezzel a régióban betöltött szellemi és tudásközpont szerepét.

A 2019-es év számos kihívás, feladat és lehetőség elé állította a Nyíregyházi Egyetemet, melyek közül a legfontosabb, hogy a MAB 2023. december 31-ig akkreditálta intézményünket. Az akadémiai vezetés fő feladatának tekinti a folyamatos megújulást, képzésfejlesztést, innovációt.  Nagy lépést tettünk a tanárképzés fejlesztése és új szakok kidolgozása terén. A képzési paletta bővítése minden szinten megtörtént az elmúlt években, és jelenleg is zajlik. – emelte ki az intézmény fontos eredményeit Vassné dr. habil. Figula Erika, az egyetem rektora.

A 2020/2021-es tanévben a Nyíregyházi Egyetem újraindította a 2013-ban felfüggesztett alapszakjai közül három alapszakot: az anglisztikát, a pedagógiát és az informatikus-könyvtárost. A jövőben a járműmérnöki alapképzési szak duális formában is teljesíthető.

Szeptemberben elindul a középiskolai testnevelő tanár; a matematikatanár és magyartanár szak; az általános iskolai technika-, életvitel- és gyakorlattanár szak; a mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő mesterképzési szak; az ún. coach szakirányú továbbképzés; a mérnök coach szakmérnöki szakirányú továbbképzési szak; a pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés gyakorlatvezető óvodapedagógus ismeretkör, valamint a pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés gyakorlatvezető tanító ismeretkör.

Több megújuló egyetemi szak még akkreditálás előtt áll, az intézmény munkatársai azon dolgoznak, hogy mihamarabb meghirdethessék a leendő hallgatók számára az emberi erőforrások mesterképzési szakot; a középiskolai biológiatanár, a földrajztanár, a fizikatanár, a történelem és állampolgári ismeretek tanára szakokat is. 4 féléves, újabb oklevelet adó tanárképzésben, tanító szakképzettség birtokában székhelyen kívüli képzési helyen (Beregszászon) az ének-zene tanár, a rajz- és vizuáliskultúra-tanár, valamint testnevelő tanár szakok, a mérnökinformatikus alapképzési szak és a gyógy- és fűszernövény felsőoktatási szakképzési szak is indítás előtt áll.

Terveink között szerepel a komplex természetismeret szakirányú továbbképzési szak, valamint a műszaki menedzser alapképzési szak és a business coach szakirányú továbbképzési szak akkreditáltatása és indítása. – tette hozzá az egyetem rektora.

 


 

2016, Nyiregyhaza